Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 08 2015

1268 eaea 400
Reposted frommistic mistic

February 10 2015

Poza tym chciałabym już zobaczyć twoją mordę. Ktoś, kto nie boi się ośmieszenia napisałby: tęsknię.

Reposted fromdecepcion decepcion
We live on a blue planet that circles around a ball of fire next to a moon that moves the sea, and you don’t believe in miracles?
Reposted fromwellgabyisagaby wellgabyisagaby

Dear me,

one day I’ll make you proud.

Reposted fromholmes-and-vvatson holmes-and-vvatson

February 06 2015

9462 0201 400
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul viaitemize itemize
Głębokość dupy, w jakiej znajduje się człowiek, równa się długości chuja, którego położył na wszystko.
Reposted fromgoryczka goryczka viaitemize itemize
W psychologii jest takie pojęcie „błysk” to jest moment kiedy człowiekowi w głowie się wszystko zmienia, kiedy nagle dociera do niego coś co było oczywiste od lat, ale teraz nabrało innego wymiaru.
Reposted frombeckycue beckycue viaitemize itemize

February 05 2015

1995 9dcb 400
Reposted fromkosmata kosmata viajestemtucha jestemtucha
Muszę kupić sobie ładne kieliszki... Bo jak upierdolić się, to upierdolić się z klasą. 

January 16 2015

Moja rozpasana wyobraźnia podpowiada mi zawsze najgorsze obrazy. Nie istnieje katastrofa, forma cierpienia, której nie przerobiłabym w głowie. Jestem przygotowana na najgorsze i jeśli pojawia się coś ciut lepszego niż to, co wymyśliłam, to jestem szczęśliwa. I to jest idealna, autentyczna radość. Cenię sobie takie myślenie, ono pomaga mi żyć, cieszyć się tym, co mam.
Pozwolisz, że ja nie obiecam Ci niczego? Wolę to po prostu zrobić, niż mówić o tym.
6345 f8d2 400
6276 7ed6 400
Reposted byfoodforsoulinsanelifejethraRavynawoeszprycazthehedgehogsdilemmamacckapudddingelentarieshadowfax42mononokadelajdaMezamecheshirecat199thallieLazhwardgreenka2000badtime
6268 1e66 400
Reposted by12czerwcanapryska
6226 5dca 400
Bez względu na to, co się stanie, trzymaj głowę wysoko. I na miłość boską, ciesz się każdą chwilą albo przynajmniej postaraj się cieszyć pojedynczymi momentami, nawet bólem, nawet przegraną, jeśli tak ma być.
Reposted frompesy pesy viabadgirl badgirl
Już zbyt wiele się stało, co się stać nie miało, a to, co miało nadejść, nie nadeszło.
Reposted fromprzeniesienie przeniesienie viabadgirl badgirl
7446 32bc 400
Reposted fromolalaa olalaa viabadgirl badgirl
The hours between 12am and 6am
have a funny habit of making you feel
like you’re either on top of the world,
or under it.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl